Tjänster

Grafisk produktion

Blue Monday arbetar med grafisk produktion i alla former

  • Vi arbetar med traditionell och 3D grafisk produktion både för tryck och digitala medier
    och kan hjälpa till med originalarbeten, fotoredigering/retuschering, dokumenthantering,
    filkonvertering, PDF produktion.
  • Hjälper till med hur ni skall hantera ert digitala underlag och hur det kan återanvändas för olika medier och distribution. Produktbilder, sälj- och marknadsmaterial eller utbildning och dokumentation.
  • Vi tar fram 2D/3D grafiska illustrationer & animationer för trycksaker och digitala presentationer.

Leave a Comment (0) ↓