Tjänster

Vi arbetar med både med traditionell och 3d grafisk produktion

För tryck och digitala medier och kan hjälpa till med

  • Originalarbeten, fotoredigering/retuschering
  • Blue Monday skapar stillbilder, animationer och simuleringar som inte bara visar
    produkten på ett realistiskt sätt utan också kan demonstrera funktionen.
  • Hjälper till med hur ni skall hantera ert digitala underlag och hur det kan återanvändas för olika medier
    (Produktbilder, sälj- och marknadsmaterial eller dokumentation).
  • Blue Monday kan filkonvertering och hantering för de flesta  förekommande dokument, 2D, 3D & Cad program.
  • Blue Monday har ett brett nätverk av samarbetspartners.

Vi jobbar både i Mac & PC