Tjänster

3D Grafik & Simulering

3D Grafik & Simulering

Många branscher har mycket att tjäna på fördelarna med 3D-visualisering.
Det är ett starkt hjälpmedel i marknadsföringsledet, exempelvis redan vid prototypstadiet
kunna ta fram- ”fotorealistiska” bilder som skall användas i marknadsunderlaget.

Electrolux Laundry System

Hur demonstrerar man en produkt som inte finns?
Hur visualiserar man invecklad teknisk information till begriplig information?
-Med en animation kan du visualisera en produkt som ännu inte finns.
-Beskriva ett flöde som inte går att beskriva med ord och bild.

 

 • Blue Monday skapar stillbilder, animationer och simuleringar som inte bara visar
  produkten på ett realistiskt sätt utan också kan demonstrera funktionen.
 • Vi tar fram 3D grafiska illustrationer & animationer för trycksaker och digitala presentationer.
 • Vi hjälper till att automatisera  ert CAD flöde internt på ert företag  för att snabbt skapa fotorealistiska bilder utifrån ert CAD System.
  1. Cadunderlag
  2. Automation: Rätt färg, material eller yta på ritningsnumret
  3. Miljöval: Förinställd scen, ljussättning och  kameravy

 

Med 3D grafisk Simulering

Kan du påverka händelseförloppet och själv styra produkten eller
funktionen i din produkt. 3D simulering är ett perfekt verktyg i utbildningsyfte eller för säljare
att presentera en produkt och låta kunden själv pröva och vara delaktig.

Ett bra exempel är Volvo Pentas Joystick Simulator, som finns på deras mässor runt om i världen.
Den har fungerat problemfritt från första installation och har varit lika pålitlig som deras produkter.

 

Volvo Penta båt Simulator 

3D simulering kan liknas vid ett dataspel, där du själv styr och påverkar händelseförloppet

 

 

Leave a Comment (0) ↓